nieuws

actuarieel, fiscaal

én juridisch pensioenadvies

hbconpensioen consultancy

Laatste nieuws

nieuw adres

M.i.v. 1 november 2018 is ons kantoor gevestigd op het adres Wibautstraat 1, 2805 GA Gouda.

 

1 november 2018 Goedkeuring verlenging termijn/herstel informatieformulier

Het op 31 oktober 2018 gepubliceerde besluit 2018-23862 bevat een algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier bij afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer (PEB). Het formulier is tijdig als het binnen 1 jaar na afkoop of omzetting in een ODV is of wordt aangeleverd. Ligt de afkoop of omzetting meer dan 46 weken vóór 1 november 2018 dan moet het formulier uiterlijk binnen 6 weken na 31 oktober 2108 zijn aangeleverd.

 

Ook is herstel mogelijk ingeval de vereiste medeondertekening van een (gewezen) partner ontbreekt. Als de inspecteur dit constateert krijgt de dga een termijn van tenminste 6 weken voor herstel. Dit geldt ook voor de formulieren die binnen de verlengde termijn worden aangeleverd.

 

De twee voorwaarden zijn dat aan alle overige eisen van artikelen 38n t/m 38q is voldaan en dat de aangifte loonheffing én de betaling van de loonheffing inmiddels tijdig en volledig zijn voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2018 hbcon pensioen consultancy Alle rechten voorbehouden