actuarieel

actuarieel, fiscaal

én juridisch pensioenadvies

hbconpensioen consultancy

Actuarieel

Naast fiscaal en juridisch pensioenadvies verrichten wij ook alle voorkomende werkzaamheden op actuarieel gebied zoals:

 

 • de jaarlijks (verplichte) fiscale en commerciële berekening voor pensioen in eigen beheer
 • berekeningen voor de hoogte en waardering van lijfrente- en stamrechtverplichtingen
 • pensioenschadeberekening bij ontslag
 • prognoses ontwikkeling van pensioenlasten bij ondernemingen
 • berekening afkoopwaarde bij uitfasering pensioen in eigen beheer
 • berekening omzettingswaarde bij omzetting pensioen in eigen beheer in een ODV
 • berekening waarde economisch verkeer bij overdracht van pensioenaanspraken
 • pensioenverrekening en verevening bij echtscheiding

 

Uiteraard kunnen wij voor u ook alle voorkomende juridische documenten opstellen zoals bijvoorbeeld notulen, pensioen-, ODV-, lijfrente- en stamrechtovereenkomsten.

 

hbcon pensioen consultancy verricht haar diensten voornamelijk aan de volgende doelgroepen:

 

Zakelijke dienstverlening

 • accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen

Bedrijfsleven

 • werkgevers, ondernemingen, ondernemingsraden
 • directeur-grootaandeelhouders (DGA) en zelfstandige ondernemers (ZZP-er)

Pensioenuitvoerders

 • bestuur en deelnemingsraden van pensioenfondsen
 • pensioenverzekeraars
 • pensioenstichtingen, APF's en PPI's

Copyright © 2000-2018 hbcon pensioen consultancy Alle rechten voorbehouden