nieuws

hbconpensioen consultancy

actuarieel, fiscaal

én juridisch pensioenadvies

Laatste nieuws

Februari 2018: Van PEB naar ODV

De wetsvoorstellen om te komen tot afschaffing van pensioen in eigen beheer (PEB), hadden naast het opheffen van de dividenklem mede de opzet om de vaak complexe actuariële berekeningen overbodig te maken en te kiezen voor een eenvoudig ‘overgangsregime’.

 

De vele vraag- antwoordbesluiten van de afgelopen maanden hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat omzetting van pensioen naar een oudedagsverplichting (afstempeling verschil commerciële en fiscale waarde), toch niet zo eenvoudig is en dat de DGA nog diverse stappen moet ondernemen.

 

Allereerst is het van groot fiscaal belang om voor de DGA een ’ODV-overeenkomst’ op te stellen, waarin de uitgangspunten én de fiscale actuariële waarde op de omzettingsdatum vermeld worden.

 

Daarnaast dient vanaf de ‘omzettingsverjaardag’ jaarlijks de oudedagsverplichting op grond van het marktrentebesluit opgerent te worden. Veelal heeft deze omzetting in (de loop van) het jaar plaatsgevonden, waardoor de oprenting op grond van een gewogen gemiddelde dient plaats te vinden. Tot slot dient er op 31 december van enig jaar de balansverplichting vastgesteld te worden.

 

Berekenen ODV uitkering

Voor ingegane ODV-uitkeringen zijn de berekeningen nog iets complexer. Vanaf ingangsdatum is er sprake van een ‘uitkeringsverjaardag’, veelal de AOW-richtleeftijd of omzettingsdatum van de reeds ingegane pensioenuitkeringen.

 

Fiscale waardering ODV

Naast het jaarlijks vaststellen van de nieuwe jaaruitkering (op grond van de resterende duur en oprenting tegen marktrente) dient per einde boekjaar een waardering van de verplichting te worden gemaakt. Ook moet de transitorische passiefpost van de ODV-rente worden vastgesteld.

 

Voor de oudedagsverplichting betekent dit dus een jaarlijkse berekening van de nieuwe uitkering op ingangsdatum (uitkeringsverjaardag) én een aparte balanswaardering per einde boekjaar!

 

Een onjuiste toepassing van de fiscale spelregels betekent een onzuivere oudedagsverplichting:

Over de waarde van de gehele aanspraak is 52% loonheffing én 20% revisierente verschuldigd!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2000-2018 hbcon pensioen consultancy Alle rechten voorbehouden